اخـبـــار :راهنمای عضویت

برای عضویت در سایت بعنوان مشتری یا بعنوان نماینده در قسمت بالای سایت، می توانید با فشردن «ثبت نام مشتریان» یا «ثبت نام نمایندگان» وارد صفحه ثبت نام شده و با پر کردن فرم ثبت نام خود را تکمیل نمایید و با ثبت نام در این سایت از مزایای آن بهره مند گردید.